How to – วิธีแก้ไข Laravel 5.2 หาคลาส Log ไม่เจอ

โดยปกติแล้วตอนนี้ผมใช้งาน Laravel 5.2 อยู่เป็นประจำ แต่ด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบหลังจากที่ผมทำการใช้คำสั่ง php artisan config:cache หลังจากนั้นผมลองทำการรันคำสั่งอื่น ๆ ของ artisan กับพบ Error ขึ้นมาว่า

หลังจากได้ทำการวิจัย และค้นคว้าผ่านทาง google (ฮ่า) เราจึงได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาว่าให้ทำการรันคำสั่งต่อไปนี้ใน terminal

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หวังว่ามันจะสามารถช่วยได้ =))